Pháp Luật Plus - truy thu - các bài viết về truy thu, tin tức truy thu

truy thu - các bài viết về truy thu, tin tức truy thu

Truy thu 3,5 tỷ tiền thuế 1 doanh nghiệp 'quên' kê khai

Theo Kết luận thanh tra số 714/KL – TTr ngày 6/8/2019 tại Công ty Cổ phần Frit Huế trong việc thanh tra liên ngành về chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus