truy sát - các bài viết về truy sát, tin tức truy sát

Bị nhắc hay uống rượu, nghịch tử cứa cổ bố đẻ

Hay uống rượu rồi quậy phá, bị bố nhắc nhở, Kiên cầm dao dài 40 cm đuổi theo cứa cổ bố mình.

Theo dõi Pháp Luật Plus