truy cứu trách nhiệm hình sự - các bài viết về truy cứu trách nhiệm hình sự, tin tức truy cứu trách nhiệm hình sự

Người phụ nữ chém chết trộm tại Long An có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

"Việc chống trả lại một cách tương xứng tức là tước đoạt tính mạng của tên cướp là nhằm bảo vệ mình. Hành vi này không phải là tội phạm".

Theo dõi Pháp Luật Plus