truy cập - các bài viết về truy cập, tin tức truy cập

Khấu trừ thuế với các khoản thu nhập từ Facebook, Google, Youtube thế nào?

Luật Quản lý thuế, ngân hàng sẽ khấu trừ thuế với các thu nhập nhận được từ Facebook, Google... nếu cá nhân không nộp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1