Pháp Luật Plus - trường Y Paris - các bài viết về trường Y Paris, tin tức trường Y Paris

trường Y Paris - các bài viết về trường Y Paris, tin tức trường Y Paris

Có một trái tim “thần đèn” còn mãi…

Dù tốt nghiệp trường Y Paris và là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới nhưng ông vẫn khăn gói đến một miền đất nghèo xa lạ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1