Pháp Luật Plus - Trương Vương - các bài viết về Trương Vương, tin tức Trương Vương

Trương Vương - các bài viết về Trương Vương, tin tức Trương Vương

Đề xuất 7,9 tỷ đồng nâng cấp Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng

Ngày 28/2, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã đến thăm Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng nhân dịp năm mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1