Trương Thị Tuyết Nga - các bài viết về Trương Thị Tuyết Nga, tin tức Trương Thị Tuyết Nga

Bộ Công an giải đáp thắc mắc về thay đổi ngày sinh, xác nhận số CMND

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an vừa đăng tải một số trả lời thắc mắc của người dân liên quan đến việc xin cấp giấy xác nhận số CMND.

Theo dõi Pháp Luật Plus