Trương Huy Kiên - các bài viết về Trương Huy Kiên, tin tức Trương Huy Kiên

Cán bộ địa chính xã trốn truy nã dưới “vỏ bọc” của một người đã chết

Qúa trình trốn truy nã, vị cán bộ địa chính xã đã dùng tên, tuổi, giấy tờ của người đã chết. Suốt 12 năm ròng rã, đối tượng mới bị bắt giữ.

Theo dõi Pháp Luật Plus