Pháp Luật Plus - Trương Hòa Bình - các bài viết về Trương Hòa Bình, tin tức Trương Hòa Bình

Trương Hòa Bình - các bài viết về Trương Hòa Bình, tin tức Trương Hòa Bình

Xây dựng Bình Thuận trở thành tỉnh có trình độ phát triển cao trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Sáng 22/9 tại Bình Thuận, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus