Pháp Luật Plus - trường hải - các bài viết về trường hải, tin tức trường hải

trường hải - các bài viết về trường hải, tin tức trường hải

Phát triển cơ khí tại Khu công nghiệp Thaco - Chu Lai

Từ chỗ tập trung sản xuất linh kiện cơ khí ô tô, THACO phát triển cơ khí trở thành ngành nghề sản xuất kinh doanh độc lập, song song với ô tô.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết