Pháp Luật Plus - trường hải - các bài viết về trường hải, tin tức trường hải

trường hải - các bài viết về trường hải, tin tức trường hải

Quảng Nam: Khánh thành công trình nút giao vòng xuyến 2 tầng Chu Lai

Công trình có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu giao thông trong tương lai theo sự phát triển của Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Theo dõi Pháp Luật Plus