trường đua - các bài viết về trường đua, tin tức trường đua

Đặt cược đua ngựa, đua chó: Trưởng phòng đầu tư nước ngoài nói gì?

Đang đề xuất các dự án xây dựng trường đua ngựa, đua chó trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Nỗi đau ngân sách

Nỗi đau ngân sách

0
Có lẽ, đã đến lúc phải đặt nghi vấn về động cơ, về nhóm lợi ích ở các công trình, dự án đội vốn.