Trường Đại học Tôn Đức Thắng - các bài viết về Trường Đại học Tôn Đức Thắng, tin tức Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 06/05

Trong ngày 6/5/2019, trên phạm vi cả nước có 717 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus