Trưởng Công an xã Diễn Hồng - các bài viết về Trưởng Công an xã Diễn Hồng, tin tức Trưởng Công an xã Diễn Hồng

Để xuất hiện 3 F0, đề nghị tạm đình chỉ công tác Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an

Đề nghị BTV huyện ủy tạm đình chỉ công tác đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã Diễn Hồng trong thời gian 14 ngày...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1