Trưởng Công an - các bài viết về Trưởng Công an, tin tức Trưởng Công an

Điểm chuẩn 8 trường khối Công an nhân dân năm 2021

Cục Đào tạo, Bộ Công an công bố điểm chuẩn vào 8 trường khối Công an nhân dân năm 2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1