Pháp Luật Plus - trường chuyên - các bài viết về trường chuyên, tin tức trường chuyên

trường chuyên - các bài viết về trường chuyên, tin tức trường chuyên

“Thảm họa” giỏi

Vẫn biết, TPHT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là trường có thương hiệu lớn, nơi thu hút học sinh giỏi, tuy nhiên giỏi đến “choáng”, thật phải suy nghĩ.

Theo dõi Pháp Luật Plus