Pháp Luật Plus - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh - các bài viết về Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, tin tức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh - các bài viết về Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, tin tức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh

Bắc Ninh: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được điều động làm Bí thư Thành uỷ thay ông Nguyễn Nhân Chinh

Ông Tạ Đăng Đoan, Trưởng BTG Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy thay ông Nguyễn Nhân Chinh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1