TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TƯ - các bài viết về TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TƯ, tin tức TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TƯ

Ông Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Tổ chức TƯ

Bộ Chính trị vừa phân công ông Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Tổ chức TƯ. Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958 tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo dõi Pháp Luật Plus