Pháp Luật Plus - Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Ea Súp bị kỷ luật - các bài viết về Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Ea Súp bị kỷ luật, tin tức Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Ea Súp bị kỷ luật

Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Ea Súp bị kỷ luật - các bài viết về Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Ea Súp bị kỷ luật, tin tức Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Ea Súp bị kỷ luật

Đắk Lắk: Uỷ ban nhân huyện Ea Súp phản hồi thông tin tới Pháp luật Plus vụ cả nhà làm quan

Theo văn bản số 51/UBND-NV, ngày 29/01/2018 từ UBND huyện Ea Súp gửi cho Sở Thông tin truyền thông về việc phản hồi thông tin báo chí đăng tải.

Theo dõi Pháp Luật Plus