Trước khi phát hiện nhiễm Covid-19 - các bài viết về Trước khi phát hiện nhiễm Covid-19, tin tức Trước khi phát hiện nhiễm Covid-19

Trước khi phát hiện nhiễm Covid-19, bệnh nhân 736 từng ở khách sạn Mường Thanh Phương Đông

Bệnh nhân 736 từng lưu trú tại khách sạn ở TP Vinh, Nghệ An trước khi được phát hiện nhiễm Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus