Pháp Luật Plus - Trung ương Đảng - các bài viết về Trung ương Đảng, tin tức Trung ương Đảng

Trung ương Đảng - các bài viết về Trung ương Đảng, tin tức Trung ương Đảng

Hình ảnh lễ công bố quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị

Sáng 6/2, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, trao quyết định.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1