Trung tâm Y tế huyện Đình Lập - các bài viết về Trung tâm Y tế huyện Đình Lập, tin tức Trung tâm Y tế huyện Đình Lập

Thu hồi 3 quyết định bổ nhiệm tại Trung tâm Y tế huyện Đình Lập

Trung tâm Y tế huyện Đình Lập, Lạng Sơn bổ nhiệm sai quy trình bị Sở Y tế “tuýt còi” thu hồi ngay quyết định bổ nhiệm.

Theo dõi Pháp Luật Plus