trung tâm việc làm - các bài viết về trung tâm việc làm, tin tức trung tâm việc làm

Hà Nội giao dịch gián tiếp trợ cấp thất nghiệp

Các giao dịch tại trung tâm việc làm được chuyển sang giao dịch gián tiếp (nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

Theo dõi Pháp Luật Plus

1