Trung tâm Văn hóa Nghệ - các bài viết về Trung tâm Văn hóa Nghệ, tin tức Trung tâm Văn hóa Nghệ

Bác trong trái tim những nữ họa sĩ

Hai nữ họa sĩ chuyên sáng tác tranh cổ động ở hai thế hệ, một già một trẻ lại cùng gặp nhau sự kính yêu chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1