TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN VIỆT NAM - các bài viết về TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN VIỆT NAM, tin tức TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN VIỆT NAM

Hình ảnh can trường khó quên về những người lính biển

Từng chuyến giong tàu ra biển khơi thực hiện sứ mệnh thiêng liêng mà Tổ quốc đã đặt niềm tin là mỗi lần “vào sinh ra tử”.

Theo dõi Pháp Luật Plus