TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI VIỆT NAM - các bài viết về TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI VIỆT NAM, tin tức TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI VIỆT NAM

Những “người hùng” xông pha cứu nạn ngoài biển khơi đang "vật vạ" giữa đời thường

Bất chấp sóng to gió lớn bão bùng, bất kể ngày hay đêm.., cứ có lệnh là ra khơi. Họ không nhớ đã cứu được bao người sống sót…

Theo dõi Pháp Luật Plus

1