Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM - các bài viết về Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM, tin tức Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 2 tỷ đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao tặng 2 tỷ đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1