Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang - các bài viết về Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang, tin tức Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang

Nữ thủ quỹ 10 năm kêu oan do bị sa thải vì tố cáo sai phạm của cấp trên

Bà Lê Thị Mỹ Chi nguyên thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang đội đơn kêu cứu vì bị kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật…

Theo dõi Pháp Luật Plus