trung tâm giáo dục thường xuyên bắc giang - các bài viết về trung tâm giáo dục thường xuyên bắc giang, tin tức trung tâm giáo dục thường xuyên bắc giang

Thầy giáo có hành vi thiếu chuẩn mực với học sinh tại Bắc Giang: Xem xét chấm dứt hợp đồng

Thầy Khúc Xuân Hòa có lời nói và hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức, Hội đồng kỷ luật xem xét chấm dứt hợp đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1