Pháp Luật Plus - Trung tâm Dư luận xã hội - các bài viết về Trung tâm Dư luận xã hội, tin tức Trung tâm Dư luận xã hội

Trung tâm Dư luận xã hội - các bài viết về Trung tâm Dư luận xã hội, tin tức Trung tâm Dư luận xã hội

PGS. TS Trịnh Hòa Bình: Hành hung nhà báo chân chính là chống lại chuẩn mực xã hội

Hành hung nhà báo chân chính thể hiện xu hướng chống đối chuẩn mực xã hội, chống đối pháp luật, chống lại việc thực thi nền pháp luật dân chủ xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus