Trung tâm dịch vụ thể thao - các bài viết về Trung tâm dịch vụ thể thao, tin tức Trung tâm dịch vụ thể thao

Gỡ vướng Dự án Trung tâm dịch vụ thể thao giải trí đua chó Xuân Thành

Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị vướng mắc tại Dự án Trung tâm dịch vụ thể thao giải trí đua chó Xuân Thành.

Theo dõi Pháp Luật Plus