Pháp Luật Plus - Trung tâm Dậy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô. - các bài viết về Trung tâm Dậy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô., tin tức Trung tâm Dậy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô.

Trung tâm Dậy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô. - các bài viết về Trung tâm Dậy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô., tin tức Trung tâm Dậy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô.

Bắc Ninh: Thanh tra 2 trung tâm sát hạch lái xe

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa ký quyết định thanh tra tại Trường trung cấp nghề và 2 trung tâm sát hạch lái xe.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1