trung tâm dạy nghề - các bài viết về trung tâm dạy nghề, tin tức trung tâm dạy nghề

Trung tâm dạy nghề sử dụng sai mục đích

Hiện nay, nhiều Trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích, gây lãng phí nghiêm trọng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1