Pháp Luật Plus - Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn - các bài viết về Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, tin tức Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn - các bài viết về Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, tin tức Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn

Thành lập “đội sinh viên tự quản” trường ĐHKH Huế

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với trường ĐHKH Huế quyết định thành lập “đội sinh viên tự quản” với mục đích đảm bảo an ninh trật tự tại đơnvị.

Theo dõi Pháp Luật Plus