trung tá lê minh hải - các bài viết về trung tá lê minh hải, tin tức trung tá lê minh hải

Chuyện về Trung tá Lê Minh Hải: Khắc tinh của tội phạm!

Trung tá Lê Minh Hải đã và đang là tấm gương sáng của ngành công an trong công cuộc phòng ngừa, đấu tranh trước tội phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1