Pháp Luật Plus - Trung Quốc-Việt Nam - các bài viết về Trung Quốc-Việt Nam, tin tức Trung Quốc-Việt Nam

Trung Quốc-Việt Nam - các bài viết về Trung Quốc-Việt Nam, tin tức Trung Quốc-Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi điện, thư mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018), các nước đã có điện và thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus