Trung Nam - các bài viết về Trung Nam, tin tức Trung Nam

Hàng loạt dự án điện mặt trời 'ngó lơ' kết luận của Thanh tra Chính phủ

Nhiều dự án điện mặt trời tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa khắc phục theo kết luận được Thanh tra Chính phủ ban hành trước đó gần 9 tháng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1