Pháp Luật Plus - trúng đấu giá - các bài viết về trúng đấu giá, tin tức trúng đấu giá

trúng đấu giá - các bài viết về trúng đấu giá, tin tức trúng đấu giá

Hủy kết quả vụ đấu giá mỏ cát 2.800 tỷ đồng của Công ty T-S.Home

Cụ thể, Công ty T-S.Home trúng đấu giá mỏ cát là 2.800 tỷ, nhưng không nộp tiền để khai thác.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1