Pháp Luật Plus - Trung Cấp Nghề - các bài viết về Trung Cấp Nghề, tin tức Trung Cấp Nghề

Trung Cấp Nghề - các bài viết về Trung Cấp Nghề, tin tức Trung Cấp Nghề

Bắc Ninh: Thanh tra 2 trung tâm sát hạch lái xe

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa ký quyết định thanh tra tại Trường trung cấp nghề và 2 trung tâm sát hạch lái xe.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1