trực tuyến - các bài viết về trực tuyến, tin tức trực tuyến

Công nghệ và công khai, minh bạch

Hôm qua, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu Cổng dịch vụ công Quốc gia (CDVCQG) và những lợi ích dành cho doanh nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus