trực tiếp - các bài viết về trực tiếp, tin tức trực tiếp

Đề xuất người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim đề xuất để người dân Đà Nẵng được trực tiếp bầu Chủ tịch UBND thành phố theo chế độ “phổ thông đầu phiếu”.

Theo dõi Pháp Luật Plus