Pháp Luật Plus - trục đường Trần Duy Hưng - các bài viết về trục đường Trần Duy Hưng, tin tức trục đường Trần Duy Hưng

trục đường Trần Duy Hưng - các bài viết về trục đường Trần Duy Hưng, tin tức trục đường Trần Duy Hưng

Phong lá đỏ ở Hà Nội chưa kịp đỏ đã ngả... màu đen

Nhiều người lo ngại, hiện tượng này là dấu hiệu cây phong phát triển không bình thường.

Theo dõi Pháp Luật Plus