Pháp Luật Plus - Trụ sở T.Ư Đảng - các bài viết về Trụ sở T.Ư Đảng, tin tức Trụ sở T.Ư Đảng

Trụ sở T.Ư Đảng - các bài viết về Trụ sở T.Ư Đảng, tin tức Trụ sở T.Ư Đảng

Video: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Ngày 15/5, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết