Pháp Luật Plus - trụ sở - các bài viết về trụ sở, tin tức trụ sở

trụ sở - các bài viết về trụ sở, tin tức trụ sở

Tòa nhà Thành ủy Đồng Hới 100 tỉ đồng vừa xây đã nứt toác do gạch?

Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu báo cáo, chấn chỉnh, sửa chữa và đảm bảo an toàn tuyệt đối để vận hành lâu dài, rõ trách nhiệm đơn vị liên quan.

Theo dõi Pháp Luật Plus