Pháp Luật Plus - trong sạch - các bài viết về trong sạch, tin tức trong sạch

trong sạch - các bài viết về trong sạch, tin tức trong sạch

Quyết tâm của Đảng trong chống 'chạy chức, chạy quyền': Phải tránh 'bí mật, bí hiểm' trong đánh giá cán bộ

Do một số người đứng đầu đã cất nhắc, đề bạt những người thân quen, “cánh hẩu” theo quan điểm cá nhân, nhưng lại lấy tập thể, cấp ủy làm bình phong...

Theo dõi Pháp Luật Plus