trong nước - các bài viết về trong nước, tin tức trong nước

Không để du lịch Việt đứt quãng vì Covid

Trong khi “mòn mỏi” chờ đợi giải pháp của Tổng cục Du lịch, ngành du lịch tại các địa phương đều đang đưa ra các kịch bản tự cứu mình.

Theo dõi Pháp Luật Plus