Pháp Luật Plus - Trồng Cây - các bài viết về Trồng Cây, tin tức Trồng Cây

Trồng Cây - các bài viết về Trồng Cây, tin tức Trồng Cây

Sơn La: Trồng cao su được 10 năm, công ty mới "rục rịch" ký hợp đồng góp đất?

Mặc dù cây cao su được trồng 10 năm, nhưng đến nay phía công ty mới tiến hành triển khai ký hợp đồng góp đất với người dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus