Pháp Luật Plus - TRỐN TRẠI - các bài viết về TRỐN TRẠI, tin tức TRỐN TRẠI

TRỐN TRẠI - các bài viết về TRỐN TRẠI, tin tức TRỐN TRẠI

Đối tượng giết người, cướp của, trốn trại "sa lưới" sau 29 năm

Sau khi cướp tài sản, giết bạn tù, đối tượng đã trốn trại, thay tên đổi họ lẩn trốn suốt 29 năm qua nhưng cuối cùng vẫn "sa lưới"

Theo dõi Pháp Luật Plus