trốn thuế - các bài viết về trốn thuế, tin tức trốn thuế

Phát hành trái phép hoá đơn, một giám đốc ở Hà Tĩnh bị khởi tố

Từ năm 2018 - 2019, Công ty Vũ Đại Nam đã trốn thuế GTGT là gần 420 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 450 triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1