trốn cách ly - các bài viết về trốn cách ly, tin tức trốn cách ly

Đồng Tháp: Truy tìm 3 người Trung Quốc trốn cách ly

Cả 3 đối tượng đã trốn khỏi cơ sở cách ly tập trung khi chưa hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus