trộm công sở - các bài viết về trộm công sở, tin tức trộm công sở

Tháo rào sắt trộm ô tô đem đi bán

Huỳnh khai nhận do không thấy có người trông giữ đã tháo hàng rào vào lấy trộm xe mang đi tiêu thụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1